1. Organizarea si implementarea concursului

Organizatorul Concursului organizat cu ocazia evenimentului Sport si Nutriție din Promenada Mall Mures  este S.C. ERP Târgu Mureș S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 cu sediul în Târgu Mureș, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc – Center Manager Promenada Mall Târgu Mureș.

 1. Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul începe in momentul postării detaliilor, condițiilor de participare și premiilor pe pagina de Facebook:  https://www.facebook.com/PromenadaMall/, si se va încheia în data de 20 aprilie, ora 19.30.

 1. Dreptul de participare

Pot participa persoanele fizice, române sau străine, cu vârsta de minim, 14 ani împliniți la data participării în cadrul concursului Sănătate si Nutriție, care posedă un cont pe platformele online Facebook.

La acest concurs pot participa persoane fizice având domiciliul/ reședința în Romania, mai puțin angajații societății S.C. ERP Târgu Mureș S.R.L. sau a terților colaboratori care își desfășoară activitatea in incinta Promenada Mall, angajații magazinelor din Promenada Mall Târgu Mureș si angajații companiilor implicate in desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării campaniei, parteneri media, parteneri strategici).

 1. Mecanismul concursului

Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook: https://www.facebook.com/PromenadaMall/.

Condiții necesare pentru a participa  la extragerea care va avea loc in data de 20.04.2018 la ora 20.00 prin random.org:

– Premii constând in premii si servicii:

– tag  ( etichetarea fotografiei) a partenerul de fitness/mișcare

Câștigătorii premiilor vor fi desemnați prin tragere la sorți şi se va alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, în data de 20 aprilie, ora 20.00. Pentru stabilirea câștigătorului se va folosi pagina web www.random.org şi următoarea procedură:

– Vor fi introduse denumirile a tuturor utilizatorilor Facebook care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament în câmpul pus la dispoziţie de către www.random.org/lists.

– Se va utiliza apoi funcția „randomize”-„aleator“ pentru a genera o ierarhizare aleatorie a tuturor denumirilor de utilizatori introduse în listă. Primele x persoane (echivalent cu numărul premiului) a  căror nume au fost generate în urma utilizării funcției „randomize”-„aleator“ vor fi considerate câștigătoare. Dacă, la verificarea finală, unul din câștigătorii desemnați inițial nu îndeplinesc condițiile pentru atribuirea premiului, premiul va fi anulat .  În situația în care premiul nu va fi revendicat de către câștigător, premiul se anulează.

 

 1. Revedincarea si validarea premiilor

Câștigătorii premiilor vor fi desemnați prin folosirea site-ului random.org  şi se va alege din lista participanților care îndeplinesc toate condițiile de participare menționate în prezentul regulament, în data de 20 aprilie, ora 20.00. Pentru stabilirea câștigătorului se va folosi pagina web www.random.org

Câștigătorii vor fi afișați în termen de 1 zi de la tragerea la sorți pe pagina www.facebook.com/PromenadaMall precum şi pe www.promenadamallmures.ro

Premiile  se vor fi ridicate de la standul expozanților pe perioada evenimentului in data de 21 – 22 Aprilie, intre orele

10 : 00 – 19:30.

 1. Premii

Premiile puse in joc vor fi postate pe pagina Facebook:  https://www.facebook.com/PromenadaMall/ la data la lansării concursului.

Premiile puse in concurs sunt oferite de participanții la evenimentul “Sport si nutriție”. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru conținutul, calitatea si condițiile necesare pentru a folosii si/sau beneficia de  premii.

Lista premii

Premiile sunt următoarele:

 1. Voucher 1 – Platinum Speed
 2. Voucher 2 – Platinum Speed
 3. Voucher 3 – Platinum Speed
 4. Voucher 4 – Platinum Speed
 5. Abonament Black Diamond valabil o luna
 6. Abonament Black Diamond valabil o luna
 7. Abonament Black Diamond valabil o luna
 8. Hikaritori Judo – abonament fitness valabil o luna
 9. Gold Gym – Antrenament personal valabil o luna
 10. Gold Gym – Antrenament personal valabil o luna
 11. Gold Gym – Antrenament personal valabil o luna
 12. Gold Gym – Antrenament personal valabil o luna
 13. Gold Gym – Antrenament personal valabil o luna
 14. Tabata Sport – Abonament valabil o luna
 15. Tabata Sport – Abonament valabil o luna
 16. Tabata Sport – Abonament valabil o luna
 17. Gold Gym – Intrare gratuita
 18. Gold Gym – Intrare gratuita
 19. Gold Gym – Intrare gratuita
 20. Gold Gym – Intrare gratuita
 21. Gold Gym – Intrare gratuita
 22. Kinetica – sedinta gratis la salon
 23. Gold Gym – o consultatie de nutritie
 24. Gold Gym – o consultatie de nutritie
 25. Gold Gym – o consultatie de nutritie
 26. Gold Gym – o consultatie de nutritie
 27. Gold Gym – o consultatie de nutritie
 28. Pachet produse Natur House
 29. Pachet produse Natur House
 30. Pachet produse Natur House
 31. Consultatii nutritionale la centru – Natur House
 32. Consultatii nutritionale la centru – Natur House
 33. Consultatii nutritionale la centru – Natur House
 34. Pudra Proteica – Forever Living Products
 35. Cutie Minerale Nature – Forever Living Products
 36. Juvenes – tricou personalizat
 37. Juvenes – tricou personalizat
 38. Juvenes – tricou personalizat
 39. Juvenes – tricou personalizat
 40. Juvenes – tricou personalizat
 41. Juvenes – tricou personalizat
 42. Juvenes – tricou personalizat
 43. Juvenes – tricou personalizat
 44. Juvenes – tricou personalizat
 45. Juvenes – tricou personalizat
 46. Juvenes – cana personalizata
 47. Juvenes – cana personalizata
 48. Juvenes – cana personalizata
 49. Juvenes – cana personalizata
 50. Juvenes – cana personalizata
 51. Juvenes – cana personalizata
 52. Juvenes – cana personalizata
 53. Juvenes – cana personalizata
 54. Juvenes – cana personalizata
 55. Juvenes – cana personalizata
 1. Taxe si impozite

Concursul se desfășoară in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Eventuale impozite vor fi reținute de Organizator din premiul Câștigătorului, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu premiile câștigate, sunt in sarcina exclusiva a câștigătorilor.

 1. Informarea participanților

Prezentul Regulament sta la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe adresa web www.promenadamallmures.ro. Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Organizatorul nu își asumă nici un fel de obligație privind purtarea unei corespondențe de orice fel cu participanții.

 1. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul si implementatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participanților, in conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs , participanții sunt de acord ca numerele lor de telefon si e-mail-urile sa intre in baza de date a organizatorului, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitația de a participa la promoții, mesaje publicitare si de marketing.

Organizatorul se obligă să păstreze confidențialitatea datelor personale ale participanților la prezenta activitate promoțională şi să nu le dezvăluie terților fără consimțământul scris al participanților, în conformitate cu prevederile legii 677/21.11.2001
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa info@promenadamallmures.ro, Organizatorul se obliga:
-Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
-Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa șteargă sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conforma cu dispozițiile legale;
-Sa înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea in scris, transmisa de acesta la sediul firmei.

 1. Dispoziții finale

Participanții la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a câștigurilor.
Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie făcute publice si folosite in scopuri publicitare de către Organizator, in diverse materiale tipărite, audio sau video. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru eventualele erori tehnice sau de orice altă natură ale/în legătură cu platformele/aplicațiile online www.facebook.com si random.org
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor trimite pe următoarea adresa: info@promenadamallmures.ro sau Târgu Mureș, Str. Ghe.Doja nr. 243.

 1. Încetarea concursului

Concursul încetează de drept odată în data de 20 aprilie 2018, ora 19.30.
Concursul poate înceta înainte de data menționată in alineatul precedent numai in cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majora conform legislației in vigoare, inclusiv in cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua sau printr-o decizie unilaterală şi nemotivată a organizatorului.

 1. Litigii

Eventualele litigii apărute intre Organizator, implementator si participanții la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente.

 1. Modificări

Regulamentul oficial poate fi amendat pe perioada de desfășurare a activității promoționale doar cu paragrafe care clarifică aspectele deja existente în regulamentul oficial.