1. Organizarea si implementarea Campaniei
Organizatorul Campaniei Campanie de iarnă 2016este SC ERP Targu Mures SRL, înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 şi contul bancar RO12RNCB0188140245970002, cu sediul în Targu Mures, Strada Gheorghe Doja nr.243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc – Center Manager Promenada Mall Targu Mures.
lmplementarea Campaniei de iarnă, este realizată de S.C Malio Media SRL, cu sediul social in Targu Mures, Str. Livezeni, Nr. 69, et.II, birou 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1272/19.12.2013, cod fiscal RO32602705.

2. Durata şi locul de desfăşurare a Campaniei
2.1. Campania va avea loc între 18.01.2016 – 21.02.2016
2.2. Campania este organizată în municipiul Targu Mures si se va desfăşura în incinta Centrului Comercial Promenada Mall.

3. Dreptul de participare
La aceasta campanie pot participa persoane fizice avand domiciliul/ resedinta în Romania, mai putin angajatii societatii SC ERP Targu Mures SRL, angajatii magazinelor din Promenada Mall Targu Mures si angajatii companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici).

4. Mecanismul Campaniei
Pentru cumpărături de minim 150 RON, pe baza bonului fiscal se oferă un voucher de 30 RON. Pentru fiecare bon cu o suma egala sau mai mare de 150 RON se va elibera un singur voucher. Bonurile NU se pot cumula pentru a atinge valoarea minima necesara obtinerii unui voucher. Bonurile pentru care vor fi eliberate voucherele trebuie sa fie din perioada 18.ian – 21.feb.
Sunt acceptate bonuri de la orice magazin partener inafara de AUCHAN, MEDIA GALAXY si PROGES.
Valabilitatea voucherelor este pana in data de 29.02.16 si pot fi folosite doar in magazinele partenere.

5. Revedincarea si validarea premiilor
Premiile, care sunt oferite de catre SC ERP Targu Mures SRL, constau in vouchere a cate 30 lei, care pot fi valorificate in magazinele/ cafenelele/restaurantele din Promenada Mall. Lista magazinelor participante este disponibilă la info desk și pe www.promenadamallmures.ro. Pentru orice intrebari sau neclaritati legate de premii/vouchere va rugam sa va adresati conducerii SC ERP Targu Mures SRL.
Valabilitatea voucherelor este pana in data de 29.02.16

6. Premii
Premiile puse in campanie constau in vouchere a cate 30 RON fiecare . Voucherele se pot valorifica in zona food court si in magazinele din Promenada Mall exceptand Auchan, Proges. Premiile se acordă personal câştigătorilor (pe baza de semnatura de primire si in urma mentionarii unei adrese de e-mail ce va fi utilizata pentru eventuale verificari).

7. Taxe si impozite
Campania se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Eventuale impozite vor fi retinute de Organizator din premiul Castigatorului, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. Informarea participantilor
Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.promenadamallmures.ro si afisat la Info Point Promenada Mall Targu Mures. Participarea la campanie implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale
Organizatorul si implementatorul campaniei se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acesta campanie , participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon si e-mail-urile sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa info@promenadamallmures.ro , Organizatorul se obliga:
-Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
-Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
-Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea in scris, transmisa de acesta la sediul firmei.

10. Dispozitii finale
Participantii la acesta campanie sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de campanie duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Eventualele reclamatii legate de derularea campaniei se vor trimite pe urmatoarea adresa: info@promenadamallmures.ro sau Targu Mrues, Str. Ghe.Doja nr. 243.

11. Incetarea Campaniei
Campania inceteaza de drept odata cu orele 22:00 in data de 21.02.2016.
Campania poate inceta inainte de data mentionata in alineatul precedent numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l continua.

12. Litigii
Eventualele litigii aparute intre Organizator, implementator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.