REGULAMENT

Concurs de Dans “DANCE UP” Ediția a IV-a
În perioada 29 – 30 Septembrie 2018
Locație: PROMENADA MALL TARGU-MURES – str. Gheorghe Doja nr. 243
Informații necesare pentru înscriere:
1.Vârsta: (individual sau trupe)
-Concursul de dans se adresează tuturor categoriilor de vârsta.
La acest concurs se pot înscrie: amatori, profesioniști, individual și trupe.
-Trupele pot fi alcătuite din maximum 10 persoane.
2. Categoriile concursului:
– Street dance
– Dans modern (contemporan, social dance, dans sportiv etc )
– Baby Dance-Up ( < 12 ani )

– Battle (Duminică la finalul concursului de dans)
3. Înscriere:
– Înscrierile se pot face pe site-ul www.promenadamallmures.ro prin completarea
formularului de inscriere;
4. Alte precizări:
– Termenul limita de înscriere este joi, 27.09.2018.
– Prezentarea trupelor va avea loc sâmbătă, 29.09.2018 (ora 17:00)
– Este obligatoriu ca toți participanții să fie prezenți în ambele zile ale evenimentului.
– Concursul va avea loc duminică, 30.09.2018 (ora 17:00).
– Battle-urile vor avea loc duminică (30.09.2018) la finalul concursului de dans.
– Decizia juriului de concurs va fi irevocabilă și nu va putea fi contestată.
– Ordinea intrării în scenă se va stabili în funcție de înscrieri; va fi stabilit un program
concret.
– Trupele trebuie să conțină un minim de 2 dansatori și maxim 10 dansatori.
– Toți participanții vor încărca muzica, în format MP3, pe adresa de e-mail info@promenadamallmures.ro concursului, de asemenea colajul să fie denumit (EX: numele trupei-caracterul dansului). Vă rugăm să aveți o înregistrare profesională a pieselor pentru fiecare coregrafie în parte. Școala/coregraful este responsabil/ă pentru alegerea, editarea, claritatea, rularea sau pregătirea fiecărei piese.
– Precizare: momentul unui dans va avea durata maximă de 03:30 min., în cazul depășiri se va întrerupe muzica!!! Colajul muzical se trimite cel târziu până joi, 27.09.2018, deoarece se va realiza un play-list pentru ziua evenimentului. Toate melodiile trimise dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
– Organizatorul pune la dispoziția concurenților o încăpere supravegheata pentru a se schimba și pentru depozitarea lucrurilor însă acesta nu își asumă responsabilitatea în cazul dispariției obiectelor personale.
5. Premii:
Se vor acorda :
La categoria Street: Premiul I: 900 lei, Premiul II: 300 lei, Premiul III: 200 lei;
La categoria Dans Modern : Premiul I: 900 lei, Premiul II: 300 lei, Premiul III: 200 lei;
La Battle premiul este în valoare de 500 lei;
Toți participanții cu vârsta sub 12 ani, vor fi recompensați cu cadouri în valoare totală de 1400 lei.
Valoarea totală a premiilor este de 4700 de lei.
6. Jurizare:
Criterii :
• Muzicalitatea coregrafiei
• Calitatea tehnică a dansului
• Precizia execuției
• Relationarea cu publicul / Sincron si echipament (trupe)
• Coregrafie și prezentare (originalitate, dificultate)
7. Costume/ținută scenică:
– Se pot folosi costume liber alese la toate categoriile.
– Costumele să sublinieze caracterul execuției.
8. Cheltuieli de călătorie, masă sau cazare (după caz):
– Sunt suportate de către candidați.
9. Contact:
-înscrierile se pot face pe www.promenadamallmures.ro
* mai multe informații găsiți de pe pagina de Facebook a concursului și a site-ului www.promenadamallmures.ro
10.Reguli
Organizarea și implementarea concursului
Organizatorul Concursului “Dance-Up” este S.C. ERP Târgu Mureș S.R.L., înregistrată la Registrul Comerțului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 cu sediul în Târgu Mureș, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc – Manager Promenada Mall Târgu Mureș.
Durata și locul de desfășurarea Concursului
2.1. Concursul va avea loc între 29-30.09.2018
2.2. Concursul este organizat în municipiul Târgu Mureș și se va desfășura în incinta Centrului Comercial Promenada Mall, Strada Gheorghe Doja nr. 243
Dreptul de participare
La acest concurs pot participa persoane fizice având domiciliul/ reședința în Romania, mai puțin angajații societății SC ERP Târgu Mureș SRL, angajații magazinelor din Promenada Mall Târgu Mureș și angajații companiilor implicate în desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării concursului, parteneri media, parteneri strategici).
Revedincarea și validarea premiilor
Premiile constau în bani si pachete oferite de organizatori pentru categoria Baby DanceUp
Validarea premiului se va face în momentul în care câștigătorul se prezintă cu cartea de identitate/buletin la masa organizatorilor din Promenada Mall Târgu Mureș. În cazul în care câștigătorul nu are împlinit vârsta de 18 ani, va putea revendica premiul numai cu acordul scris al părinților/ tutorelui, semnat în fața Organizatorului concursului.
Premii
Vor fi oferite pe durata concursului 7 premii care constau în bani , respectiv pachete realizate pentru participantii la concursul Dance-Up.
Premiile se acordă personal câştigătorilor pe bază de proces verbal care cuprinde datele personale și semnătura.
Informarea participanților
Prezentul Regulament sta la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe adresa de web www.promenadamallmures.ro și afișat la masa juriului.
Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
Prelucrarea datelor personale
Organizatorul și implementatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participanții sunt de acord ca numerele lor de telefon și e-mail-urile să intre în baza de date a organizatorului și a partenerilor agreați ai acestuia, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitația de a participa la promoții, mesaje publicitare și de marketing.
Organizatorul se obligă:
-Să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;
-Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
-Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea în scris, transmisă de acesta la sediul firmei.
Dispoziții finale
Participanții la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automată a câștigurilor.
Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord că numele, adresă și fotografia lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor trimite pe adresa de e-mail info@promenadamallmures.ro sau la centrul comercial Promenada Mall Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja nr. 243.
Încetarea Concursului
Concursul încetează de drept odată cu orele 22:00 în data de 30.09.2018.
Concursul poate înceta înainte de data menționată în alineatul precedent numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.
Ordinea intrării în concurs trebuie respectată pentru a nu se decala timpii de concurs.
Orice timp suplimentar necesar pentru schimbarea costumaţiei ar trebui să fie transmise înainte de concurs prin e-mail. Ordinea intrării în concurs va fi publicată online pe pagina de facebook a concursului.
Intrarea pe scenă se face imediat după ce numărul de start este anunţat şi dansatorul ar trebui să se ducă direct în poziţia de plecare. Participanţii trebuie să părăsească scena imediat ce şi-au terminat reprezentatia şi au ridicat toate accesoriile.
Toate coregrafiile,costumele si melodiile trebuie sa fie decente, cu bun gust şi într-un stil sportiv. Accesoriile sunt permise atâta timp cât acestea sunt rapid aşezate pe scena înainte de reprezentația competitorilor și sunt imediat luate de pe scenă după ce aceştia îşi termină momentul artistic.
Efecte de iluminare personale, inclusiv eventualele efecte de incendiu sunt strict interzise.
Creativitatea, originalitatea, mişcarea scenică, efectele, utilizarea spaţiului şi a abilităţilor artiştilor interpreţilor sau executanţilor sunt importante.
Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator, implementator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.