REGULAMENT

Locație: PROMENADA MALL TG. MURES – str. Gheorghe Doja nr. 243

Informații necesare pentru înscriere:

  1. Vârsta: (individual sau trupe)

-Concursul de dans se adresează tuturor categoriilor de vârste. La acest concurs se pot înscrie: amatori, profesioniști, individual și trupe.

-Trupele pot fi alcătuite din maximum 10 persoane.

  1. Categoriile concursului:

– Street dance

– Contemporan

– Baby

-Battle

  1. Înscriere:

– Înscrierile se pot face pe site-ul www.promenadamallmures.ro  prin formularul de inscriere;           

  1. Alte precizări:

– Termenul de înscriere este până joi 21.11.2019, ora 12:00.

– Concursul va avea loc sâmbătă, 23.10.2019 (ora 16:00).

– Battle-urile vor avea loc sâmbătă (23.10.2019) la finalul concursului de dans.

– Decizia juriului de concurs va fi irevocabilă și nu va putea fi contestată.

– Ordinea intrării în scenă se va stabili în funcție de înscrieri; va fi stabilit un program concret.

– Trupele trebuie să conțină un minim de 2 dansatori și maxim 10 dansatori.

– Toți participanții vor încărca muzica, în format MP3, pe mail-ul concursului, de asemenea colajul să fie denumit (EX: numele trupei-dans de caracter).

Vă rugăm să aveți o înregistrare profesională a pieselor pentru fiecare coregrafie în parte. Școala/coregraful este responsabil/ă pentru alegerea, editarea, claritatea, rularea sau pregătirea fiecărei piese.

Precizare: momentul unui dans va avea durata maximă de 03:30 min., în cazul depășiri se va întrerupe muzica!!! Colajul muzical se trimite până cel târziu 21.11.2019, ora 12:00., deoarece se realiza un playlist pentru ziua evenimentului.

– Concursul se desfășoară în colaborare cu mass-media județeană (audio, video, scrisă, on-line, etc.)

– Organizatorul pune la dispoziția concurenților o încăpere pentru a se schimba și pentru depozitarea lucrurilor însă Organizatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul dispariției acestora.


6.
Premii:

Se vor acorda :

La categoria Street: Premiul I: 900 lei, Premiul II: 300 lei, Premiul III: 200 lei;

La categoria Contemporan: Premiul I: 900 lei, Premiul II: 300 lei, Premiul III: 200 lei;

La Battle premiul este în valoare de 500 lei;

Toți participanții cu vârsta sub 12 ani, vor fi recompensați cu cadouri în valoare totală de 1400 lei.

Valoarea totală a premiilor este de 4700 de lei.

7. Jurizare:

Criteriile de punctaj :

  • Muzicalitatea coregrafiei
  • Calitatea tehnică a dansului
  • Precizia execuției, armonia tehnicii (sincron) și a echipamentului la formații și relaționarea cu publicul
  • Coregrafie și prezentare (originalitate, dificultate)

8. Costume/ținută scenică:

– Se pot folosi costume liber alese în toate clasele.

– Costumele să sublinieze caracterul execuției.

9. Cheltuieli de călătorie, masă sau cazare (după caz):

– Se suportă de către candidați.

10. Contact:

-înscrierile se pot face pe www.promenadamallmures.ro

*mai multe informații găsiți de pe pagina de Facebook a concursului și a site-ului www.promenadamallmures.ro


11.Reguli

a. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa persoane fizice având domiciliul/ reședința în Romania, mai puțin angajații societății SC ERP Târgu Mureș SRL, angajații magazinelor din Promenada Mall Târgu Mureș și angajații companiilor implicate în desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de distribuție, furnizori de servicii necesare desfășurării concursului, parteneri media, parteneri strategici).

b. Revedincarea și validarea premiilor

Premiile constau în bani.

Validarea premiului se va face în momentul în care câștigătorul se prezintă cu cartea de identitate/buletin la Biroul Administrativ din Promenada Mall Târgu Mureș. În cazul în care câștigătorul nu a împlinit vârsta de 18 ani, va putea revendica premiul numai cu acordul scris al părinților/ tutorelui, semnat în fața Organizatorului concursului.

c. Premii

Vor fi oferite pe durata concursului 7 premii care constau în bani.

Premiile se acordă personal câştigătorilor pe bază de proces verbal care cuprinde datele personale și semnătura.

d. Informarea participanților

Prezentul Regulament sta la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe adresa de web www.promenadamallmures.ro și afișat la masa juriului. Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

  e. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul și implementatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților, în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

   Prin simpla participare la acest concurs, participanții sunt de acord ca numerele lor de telefon și e-mail-urile să intre în baza de date a organizatorului și a partenerilor agreați ai acestuia, să fie prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitația de a participa la promoții, mesaje publicitare și de marketing.

Organizatorul se obligă:

  -Să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, dacă prelucrează sau nu datele personale ale solicitantului;

  -Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;

  -Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea în scris, transmisă de acesta la sediul firmei.

f. Dispoziții finale

Participanții la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automată a câștigurilor.

Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord că numele, adresă și fotografia lor să fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite, audio sau video. Imaginile premiilor sunt cu titlu de prezentare.

Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor trimite pe următoarea adresă: info@promenadamallmures.ro sau Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja nr. 243.

g. Încetarea Concursului

Concursul încetează de drept odată cu orele 22:00 în data de 23.11.2019.

Concursul poate înceta înainte de data menționată în alineatul precedent numai în cazul apariției unui eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.

h. Ordinea intrării în concurs trebuie respectată pentru a nu se decala timpii de concurs. Orice timp suplimentar necesar pentru schimbarea costumaţiei ar trebui să fie transmise înainte de concurs prin e-mail. Ordinea intrării în concurs va fi publicată online pe pagina de facebook a concursului.
Intrarea pe scenă se face imediat după ce numărul de start este anunţat şi dansatorul ar trebui să se ducă direct în poziţia de plecare. Participanţii trebuie să părăsească scena imediat ce şi-au terminat reprezentatia şi au ridicat toate accesoriile.
Toate coregrafiile,costumele, muzica ar trebui făcute cu bun gust şi în spiritul de sportivitate. Accesoriile sunt permise atâta timp cât acestea sunt rapid aşezate pe scena înainte de reprezentația competitorilor și sunt imediat luate de pe scenă după ce aceştia îşi termină momentul artistic.
Efecte de iluminare personale, inclusiv eventualele efecte de incendiu sunt strict interzise. Creativitatea, originalitatea, mişcarea scenică, efectele, utilizarea spaţiului şi a abilităţilor artiştilor interpreţilor sau executanţilor sunt importante.
Coregrafia ar trebui să fie adecvată pentru vârstă şi capacităţile  artiştilor interpreţi sau executanţi.

i. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator, implementator și participanții la prezentul concurs se vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.