1. Organizarea si implementarea concursului

Organizatorul Concursului de Foosballl este S.C. ERP Targu Mures S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 cu sediul în Targu Mures, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc – Center Manager Promenada Mall Targu Mures.
lmplementarea Concursului de Foosballl, este realizată S.C MALIO MEDIA SRL, cu sediul social in Targu Mures, Str. Livezeni, Nr. 69, et.II, birou 6, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J26/1272/2013, cod fiscal RO3260275, reprezentata prin Alina Macavei — Project Manager

2. Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul va avea loc între 9.07 – 10.07.2016
2.2. Concursul este organizat în municipiul Targu Mures si se va desfăşura în incinta Centrului Comercial Promenada Mall.

3. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa persoane fizice avand domiciliul/ resedinta în Romania, mai putin angajatii societatii S.C. ERP Targu Mures S.R.L. sau a tertilor colaboratori care isi desfasoara activitatea in incinta Promenada Mall, angajatii magazinelor din Promenada Mall Targu Mures si angajatii companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici).

4. Mecanismul concursului

Concursul de foosballl se desfasoara potrivit regulamentului atasat pe durata a doua zile. Fiecare doritor se va inscrie in competitie Sambata, 9 Iulie, intre orele orele 12:00-14:00, pentru prima zi de concurs si Duminica 10.07.2016, intre orele orele 12:00-14:00, pentru ziua 2 de concurs in Promenada Mall. Sistemul de joc se va desfășura după următoarele categorii : Competiție simplu juniori , Competiție dublu juniori , Competiție adulți simplu, Competiție adulți dublu
Concursul se va desfasura in sistem piramidal. La sfârşitul fiecărei zi de concurs vor fi premiaţi castigatorii

5. Revedincarea si validarea premiilor

Premiile se vor acorda in urma partidelor desfasurate si castigate, a punctajelor cumulate, trecute in tabelul arbitrului prezent. Validarea premiului se va face in momentul in care castigatorul se prezinta cu cartea de identitate/buletin la Info Point din Promenada Mall Targu Mures.

6. Premii

Premiile puse in concurs constau in articole sportive: mingi de fotbal si genti sport. Vor fi preamiate locurile 1, 2 si 3 de la fiecare categorie. Premiile se acordă personal câştigătorilor (pe baza de act de identitate sau al tutorelui in cazul minorilor sub 14 ani), semnatura de primire si in urma mentionarii unei adrese de e-mail ce va fi utilizata pentru eventuale verificari).

7. Taxe si impozite

Concursul se desfasoara in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Eventuale impozite vor fi retinute de Organizator din premiul Castigatorului, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu premiile castigate, sunt in sarcina exclusiva a castigatorilor.

8. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.promenadamallmures.ro si afisat la masa centrala a arbitrilor in timpul competitie. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul si implementatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs , participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon si e-mail-urile sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreati ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitatia de a participa la promotii, mesaje publicitare si de marketing.
La cererea scrisa a participantului, datata si semnata, expediata pe adresa info@promenadamallmures.ro , Organizatorul se obliga:
-Sa confirme in mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucreaza sau nu datele personale ale solicitantului;
-Sa rectifice, sa actualizeze, sa blocheze, sa stearga sau sa transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conforma cu dispozitiile legale;
-Sa inceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea in scris, transmisa de acesta la sediul firmei.

10. Dispozitii finale

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Eventualele reclamatii legate de derularea concursului se vor trimite pe urmatoarea adresa: info@promenadamallmures.ro sau Targu Mrues, Str. Ghe.Doja nr. 243.

11. Incetarea concursului

Concursul inceteaza de drept odata cu orele 22:00 in data de10.07.2016.
Concursul poate inceta inainte de data mentionata in alineatul precedent numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l continua.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator, implementator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Reguli simplificate ale jocului de fotbal de masa

Jocul consta in a inscrie 5 goluri pentru a castiga o partida.

1. Serva

Lovitura de incepere o au mijlocasii (figurina din mijlocul tijei cu 5 figurine) cu mingea in pozitie “oprit”.

NU se poate pasa catre tija atacantilor decat dupa ce mingea a atins 2 mijlocasi.

2. Repunerea in joc

Atunci cand mingea iese de pe masa de joc va fi repusa la fundasii echipei care nu a avut ultima posesie.

O minge imobilizata intre doua bare :
– portar – fundasi – este repusa fundasilor
– fundasi – atacanti adversi– este repusa fundasilor
– atacanti – mijlocasi adversi – este repusa fundasilor din echipa mijlocasilor
– mijlocasi – mijlocasi – este repusa in dreptul mijlocasilor echipei care a luat ultimul gol.

3. Startul

Inainte de a repune mingea in joc ( dupa primirea unui gol sau dupa parasirea suprafetei de joc a unei mingi ), jucatorul trebuie sa intrebe “gata?” si sa fie atent cand adversarul raspunde “gata!”.

Dupa inscrierea unui gol, echipa care a primit golul incepe mingea.

4. Rasucirea tijelor

Tijele se pot rasuci, dar nu mai mult de 360o .

Mingea trebuie sa fie controlata sau blocata inainte de a declansa rotirea tijelor.

5. Schimbarea de pozitie

Jucatorii dintr-o echipa isi pot schimba pozitia (aparare /atac) chiar de la inceputul jocului sau daca apare un timp mort.

6. Time out

Jucatorii unei echipe pot cere pauza in timpul jocului.

Pauza nu poate sa dureze mai mult de 30 de secunde si fiecare echipa are dreptul la 2 pauze intr-un meci.

O echipa poate cere pauza doar cand are mingea in posesie si aceasta este complet oprita sau daca mingea este afara din joc.

7. Interdictii

– prinderea in maini a figurinei in timpul jocului;
– rasucirea sau bruscarea violenta a barelor ;
– efectuarea unei repuneri in joc fanteziste;