­­

1. Organizarea si implementarea concursului

Organizatorul Concursului de Fifa este S.C. ERP Targu Mures S.R.L., înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 cu sediul în Targu Mures, Strada Gheorghe Doja nr. 243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc – Center Manager Promenada Mall Targu Mures.

2. Durata şi locul de desfăşurare a Concursului

2.1. Concursul va avea loc între 11.05-12.05.2019
2.2. Concursul este organizat în municipiul Targu Mures si se va desfășura în incinta Centrului Comercial Promenada Mall.

3. Dreptul de participare

La acest concurs pot participa persoane fizice avand domiciliul/ resedinta în Romania, mai putin angajatii societatii S.C. ERP Targu Mures S.R.L. sau a tertilor colaboratori care isi desfasoara activitatea in incinta Promenada Mall, angajații magazinelor din Promenada Mall Targu Mures si angajatii companiilor implicate in desfasurarea concursului (agentii de publicitate, companii de distributie, furnizori de servicii necesare desfasurarii campaniei, parteneri media, parteneri strategici).

4. Mecanismul concursului

Concursul de Fifa se desfășoară potrivit regulamentului atașat pe durata a două zile, astfel:

 • Sâmbătă- 11 Mai 2019
  • Înscrieri competiție 12:00 – 19:00 . Înscrierile se vor face la fata locului, prin completarea unui formular de înscriere.
  • Antrenamente libere toata ziua, in sesiuni cronometrate pentru ca jucătorii sa se poată obișnui cu controlerele si mediul.
 • Duminica- 12 Mai 2019
  • Duminică, începând cu ora 12:00  va avea loc comeptiția de Fifa.

Înscrierile pentru competiții  se fac online pe www.promenadamallmures.ro până Vineri (10.05.2019) la ora 17.00, si în Promenada Mall Sâmbătă (11.05.2019) între orele 12:00 – 19.00. Înscrierile sunt limitate la 200 de locuri.

Concursul se va desfășura in sistem piramidal. La sfârșitul concursului(12.05.2019)  vor fi premiați câștigătorii, locurile 1, 2, 3, 4.

Turneele se vor desfășura simultan in sistem single elimination.

5. Revendicarea si validarea premiilor

Validarea premiului se va face in momentul in care câștigătorul se prezinta cu cartea de identitate/buletin la Info Point din Promenada Mall Targu Mures.

6. Premii

Premiile sunt:

 • Locul 1 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 500 RON
 • Locul 2 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 400 RON
 • Locul 3 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 200 RON
 • Locul 4 – un card de cumpărături Media Galaxy cu  100 RON

Vor fi premiate locurile 1, 2 si 3, 4. Premiile se acordă personal câștigătorilor (pe baza de act de identitate sau al tutorelui in cazul minorilor sub 14 ani), semnătura de primire.

7. Taxe si impozite

Concursul se desfășoară in acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Eventuale impozite vor fi reținute de Organizator din premiul Câștigătorului, conform Legii 571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligații de natura fiscala sau de orice alta natura, in legătura cu premiile câștigate, sunt in sarcina exclusiva a câștigătorilor.

8. Informarea participantilor

Prezentul Regulament sta la dispozitia oricarei persoane sau autoritati interesate, fiind publicat pe adresa web www.promenadamallmures.ro si afisat la masa centrala a arbitrilor in timpul competitiei. Participarea la concurs implica obligativitatea respectarii prevederilor prezentului Regulament.

9. Prelucrarea datelor personale

Organizatorul si implementatorul concursului se obliga sa respecte drepturile tuturor participantilor, in conformitate cu prevederile legale privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Prin simpla participare la acest concurs, participantii sunt de acord ca numerele lor de telefon si e-mail-urile sa intre in baza de date a organizatorului si a partenerilor agreați ai acestuia, sa fie prelucrate si folosite in viitor pentru a transmite prin posta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitația de a participa la promoții, mesaje publicitare si de marketing.

Datele dumneavoastră vor fi prelucrate în scopuri de marketing, în scop informativ în legătură cu oferta actuală a mall-ului și evenimentele însoțitoare. Numerele de telefon vor fi, de asemenea, prelucrate pentru a reaminti clienților despre întâlnirile lor cu consultanții. Datele sunt prelucrate în baza articolului 6 alineatul (1) litera (a) din GDPR, și anume acordul dumneavoastră.

Datele dumneavoastră personale vor fi divulgate entităților care furnizează servicii de marketing prin e-mail pentru noi, furnizorii noștri de spațiu pe disc și entitatea care administrează Promenada Mall Targu Mures.

Datele vor fi stocate până când se va retrage consimțământul de prelucrare a acestora sau până când vom finaliza desfășurarea activităților de marketing (oricare dintre acestea survine mai devreme).

Pentru a garanta răspunderea, datele vor fi stocate în perioada în care operatorul este obligat să păstreze datele sau documentele.

Ce drepturi aveți?

Aveți dreptul să accesați, să rectificați sau să ștergeți datele dumneavoastră personale, să solicitați limitarea prelucrării acestora și dreptul de transfer al datelor.

Vă puteți retrage permisiunea în orice moment. Totuși, aceasta nu afectează legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia. Puteți trimite oricare solicitări și întrebări referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal prin e-mail: gdpr@promenadamallmures.ro

Puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră personale în scopuri de marketing direct în măsura în care această prelucrare este legată de marketingul direct.

Dacă decideți că prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal nu respectă reglementările, aveți dreptul să depuneți o plângere la Președintele Departamentului pentru protecția datelor personale.

10. Dispozitii finale

Participantii la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a castigurilor.
Prin acceptarea premiului castigat, participantii sunt de acord ca numele, adresa si fotografia lor sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare de catre Organizator, in diverse materiale tiparite, audio sau video.
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor trimite pe următoarea adresa: info@promenadamallmures.ro sau Targu Mrues, Str. Ghe.Doja nr. 243.

11. Incetarea concursului

Concursul inceteaza de drept odata ce s-au terminat etapele, cel târziu până la ora 21:00 in data de 12.05.2019.
Concursul poate inceta inainte de data mentionata in alineatul precedent numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora conform legislatiei in vigoare, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a-l continua.

12. Litigii

Eventualele litigii aparute intre Organizator, implementator si participantii la prezentul Concurs se vor rezolva pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, acestea vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Reguli de joc

Toate meciurile campionatului de FIFA 19 se vor desfășură având următoarele setari

 • Durata repriza: 4 min
 • Dificultate: Professional
 • Offsides: ON
 • Accidentari: OFF
 • Cartonase: ON
 • Se joacă ziua pe vreme uscată
 • Viteza joc: Normal
 • Numar schimbari: 3
 • Handball: OFF
 • Aparare: TACTICAL
 • Camera folosită: TELE

 Alte informatii turneu FIFA

 • Fiecare jucător are dreptul la 1 pauza de maxim 1 min pentru schimbări și modificări de tactici pe meci.
 • Jucătorii pot pune pauza doar în momentul în care mingea se află în posesia lor.
 • Nu sunt admise tragerile de timp în propria jumătate în mod excesiv.
 • Poate să participe oricine,indiferent de vârstă!
 • In caz de egalitate la finalul timpului regulamentar se vor juca 2 reprize de prelungiri urmate de lovituri de la 11 m.
 • Pe toată perioada desfășurării evenimentului, participanții sunt rugați să aibă un comportament decent, neînțelegerile fiind rezolvate pe cale amiabilă cu ajutorul organizatorilor!