1. Organizarea și implementarea concursului
Organizatorul Concursului FIFA18 este S.C. ERP Târgu Mureș S.R.L., înregistrată la Registrul
Comerțului sub numărul J26/828/2011, având CUI RO 17454877 cu sediul în Târgu Mureș, Strada
Gheorghe Doja nr. 243, Jud. Mures, reprezentată de Bianca Cojoc –Manager Promenada Mall Târgu
Mureș.
2. Durata și locul de desfășurarea Concursului
2.1. Concursul va avea loc între 21.07-22.07.2018
2.2. Concursul este organizat în municipiul Târgu Mureș și se va desfășura în incinta Centrului
Comercial Promenada Mall, Strada Gheorghe Doja nr. 243
3. Dreptul de participare
La acest concurs pot participa persoane fizice având domiciliul/reședința în Romania, mai puțin
angajații societății S.C. ERP Târgu Mureș S.R.L. sau a terților colaboratori care își desfășoară
activitatea în incinta Promenada Mall, angajații magazinelor din Promenada Mall Târgu Mureș și
angajații companiilor implicate în desfășurarea concursului (agenții de publicitate, companii de
distribuție, furnizorii de servicii necesare desfășurării campaniei, partenerii media, partenerii
strategici).
Prezentul regulament are caracter oficial si poate fi modificat de catre organizatori in orice moment,
cu anunțarea in prealabil a persoanelor înscrise.
4. Mecanismul concursului
Concursul FIFA18 se desfășoară potrivit regulamentului atașat pe durata a două zile, astfel:
– Sâmbătă 21 Iulie 2018 – înscrieri la fața locului
o Înscrieri competiție 11:00 – 19:00. Înscrierile se vor face la fața locului, prin
completarea unui formular de înscriere.
o Antrenamente libere toată ziua, în sesiuni cronometrate pentru ca jucătorii sa se poată
obișnui cu controlerele si mediul.
– Duminică 22 Iulie 2018 – competiția
o Duminică, începând cu ora 12:00 va avea loc competiția de FIFA18.
Înscrierile pentru competiție se fac online pe www.promenadamallmures.ro, până Vineri
(20.07.2018) la ora 17.00 si în Promenada Mall, Sâmbătă (21.07.2018) între orele 12:00 – 19.00.
Concursul se va desfășura în sistem piramidal. La sfârșitul concursului (22.07.2018) vor fi premiați
câștigătorii, locurile 1, 2, 3, 4. Turneele se vor desfășura simultan în sistem single elimination.
5. Revendicarea si validarea premiilor
Validarea premiului se va face în momentul în care câștigătorul se prezinta cu cartea de
identitate/buletin la masa organizatorilor din Promenada Mall Târgu Mureș.
6. Premii
Premiile sunt:
– Locul 1 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 500 RON
– Locul 2 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 400 RON
– Locul 3 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 200 RON
– Locul 4 – un card de cumpărături Media Galaxy cu 100 RON
Vor fi premiate locurile 1, 2, 3 si 4. Premiile se acordă personal câștigătorilor (pe baza de act de
identitate sau al tutorelui în cazul minorilor sub 14 ani), cu semnătura de primire.
7. Taxe si impozite
Concursul se desfășoară în acord cu prevederile Codului fiscal din 22 decembrie 2003, Cap. VIII.
Eventuale impozite vor fi reținute de Organizator din premiul Câștigătorului, conform Legii
571/2003 a Codului Fiscal.
Orice alte obligații de natura fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu premiile câștigate, sunt în
sarcina exclusivă a câștigătorilor.
8. Informarea participanților
Prezentul Regulament stă la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, fiind publicat pe
adresa web www.promenadamallmures.ro și afișat la masa centrală a arbitrilor în timpul competiție.
Participarea la concurs implica obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.
9. Prelucrarea datelor personale
Politica de confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Consideram asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament
fundamental, prin urmare vom dedica toate resursele si eforturile necesare pentru a prelucra datele
dumneavoastră in deplina concordanta cu Regulamentul (UE) 2016/679 („Regulamentul general
privind protecția datelor” sau „GDPR”), precum si cu orice alta legislație aplicabila pe teritoriul
României.
Ce categorii de date cu caracter personal prelucram?
Când va înscrieți la turneu si completați formularul de înscriere, ne transmiteți: numele si prenumele,
adresa de e-mail si/sau numărul de telefon.
Nu colectam si nu prelucram in alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind
protecția datelor in categorii speciale de date cu caracter personal.
Care sunt scopurile si temeiurile prelucrării?
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal in următoarele scopuri:
– Pentru asigurarea înscrierii in cadrul turneului
– Pentru a va putea contacta in cazul producerii anumitor schimbări legate de turneu
– Pentru validarea câștigătorilor
– Pentru marketing (folosirea numelui dvs. pe pagina noastră de Facebook pentru a anunța
participanții/ câștigătorii turneului etc.)
Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal
Ne angajam sa asiguram securitatea datelor dvs. cu caracter personal prin implementarea unor
masuri tehnice si organizatorice adecvate, conform standardelor industriei, astfel ca informațiile nu
vor fi preluate de terțe părți.
In ciuda masurilor luate pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal, va atragem atenția ca
transmiterea informațiilor prin Internet, in general, sau prin intermediul altor rețele publice, nu este
complet sigura, existând riscul ca datele sa fie văzute si utilizate de către terțe părți neautorizate. Nu
putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul
nostru.
Organizatorul și implementatorul concursului se obligă să respecte drepturile tuturor participanților,
în conformitate cu prevederile legale privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Prin simpla participare la acest concurs, participanții sunt de acord ca numerele lor de telefon și email-urile
să intre în baza de date a organizatorului și a partenerilor agreați ai acestuia, să fie
prelucrate și folosite în viitor pentru a transmite prin poșta, telefon, SMS, e-mail, noi oferte, invitația
de a participa la promoții, mesaje publicitare și de marketing.
La cererea scrisă a participantului, datată și semnată, expediată pe adresa
info@promenadamallmures.ro , organizatorul se obligă:
-Să confirme în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, daca prelucrează sau nu datele personale ale
solicitantului;
-Să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale;
-Să înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, la solicitarea în scris, transmisă de acesta
la sediul firmei.
10. Reguli de joc, format competițional
REGULI DE JOC
– Fiecare jucător are dreptul la o pauza de maxim 1 minut pentru schimbări si modificări de
tactici pe meci.
– Jucătorii pot pune pauza doar in momentul in care mingea se afla in posesia lor.
– Nu sunt admise tragerile de timp in propria jumătate in mod excesiv.
– In caz de egalitate, la finalul timpului regulamentar, se vor juca doua reprize de prelungiri,
urmate de lovituri de la 11m.
FORMATUL COMPETITIONAL
– Formatul competițional este de tip Single Elimination.
Setari
– Toate meciurile Turneului de FIFA 18 se vor desfășura având următoarele setări:
– Durata repriza: 6 min
– Control: classic
– Dificultate: legendary
– Off Side: ON
– Accidentari: ON
– Cartonase: ON
– Se joaca ziua, pe vreme uscata
– Viteza joc: fast
– Număr schimbări: 3
– Handball: OFF
– Apărare: TACTICAL
– Camera folosita: TELE
Poate să participe oricine, indiferent de vârstă!
Pe toată perioada desfășurării evenimentului, participanții sunt rugați să aibă un comportament
decent, neînțelegerile fiind rezolvate pe cale amiabilă cu ajutorul organizatorilor!
11. Dispoziții finale
Participanții la acest concurs sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.
Organizatorul va descalifica din competiție orice jucător pentru acte de violenta, agresiune fizica sau
verbala, interferenta nesportiva in rezultatul meciului, comportament nesportiv al susținătorilor.
Orice nerespectare a Regulamentului de concurs duce la anularea automata a câștigurilor.
Prin acceptarea premiului câștigat, participanții sunt de acord ca numele, adresa și fotografia lor să
fie făcute publice și folosite în scopuri publicitare de către Organizator, în diverse materiale tipărite,
audio sau video.
Eventualele reclamații legate de derularea concursului se vor trimite pe următoarea adresa:
info@promenadamallmures.ro sau Târgu Mureș, Str. Gheorghe Doja nr. 243.
12. Încetarea concursului
Concursul încetează de drept odată cu orele 22:00, în data de 22.07.2018.
Concursul poate înceta înainte de data menționată în alineatul precedent numai în cazul apariției unui
eveniment ce constituie forță majoră conform legislației în vigoare, inclusiv în cazul imposibilității
Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a-l continua.
13. Litigii
Eventualele litigii apărute între Organizator, implementator și participanții la prezentul Concurs se
vor rezolva pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, acestea vor fi soluționate
de instanțele judecătorești române competente.